Contoh Surat Permohonan Dana Untuk Program Sekolah

Contoh Surat Permohonan Dana Untuk Program Sekolah

Contoh Surat Permohonan Dana Untuk Program Sekolah ini merupakan satu lagi  Contoh Surat  Rasmi  yang banyak digunakan hari ini. 

Secara asasnya, Surat permohonan ialah sejenis format surat yang mempunyai atau berfokuskan untuk membuat  permintaan atau permohonan secara rasmi kepada seseorang, badan, institusi, atau perusahaan. Permohonan itu pula boleh berbentuk permohonan dana, permohonan meminta izin, permohonan kerjasama, permohonan maaf dan sebagainya lagi.

Surat permohonan ini ialah satu bentuk surat rasmi jadi kita diwajibkan untuk menulis surat ini menggunakan bahasa baku yang tepat dan sesuai dengan level penerima surat ini. Elakkan menulis isi surat yang terlalu panjang dan gramatis sebaliknya jadikan surat ini jelas, tepat dan pendek.

Apakah Fungsi Surat Permohonan Dana?

Surat permohonan dana ini berfungsi sebagai satu bahan bertulis bahawa kita telah membuat permohonan dana secara rasmi kepada suatu badan, institusi, individu atau perusahaan. Bahan bukti seperti surat ini boleh menjadi satu rekod maujud yang bagus kerana boleh disalin(fotostat) dan disimpan di dalam rekod atau file.

Dapatkan Contoh Surat Permohonan Dana Untuk Program Sekolah disini

TAJUK SURAT RASMI

Contoh Surat Permohonan Dana Untuk Program Sekolah

1. Sila Like & Share post ini di facebook anda.
2. Link Download : Contoh Surat Permohonan Dana Untuk Program Sekolah

Contoh Surat Permohonan Dana Untuk Program Sekolah ini adalah sekadar garis panduan yang mungkin boleh digunakan oleh anda semua disaat mengalami kesulitan.

3. Sumber : bmblogr.blogspot.com

Amy Search Jual Lukisan Untuk Dana Sekolah Tahfiz

Mari kita tonton video ringkas ini yang mungkin dapat membantu anda menjana idea dimana lagi anda boleh dapatkan sumber dana untuk projek atau program sekolah anda. Ya, tidak semestinya dari pihak kerajaan atau swasta sahaja. Selain YB, anda juga boleh mendapatkan sumbangan dana dari pihak personal atau peribadi mengikut jenis-jenis program yang anda buat.